REGULAMIN:
 • 1. BLoTKa jest międzyklasowym turniejem teamów w brydżu.
 • a) Każda zgłoszona drużyna musi liczyć nie mniej niż 4 zawodników.
 • b) Gracze danej drużyny muszą być z tej samej klasy.
 • c) Każda klasa może wystawić nieograniczoną liczbę drużyn, z tym, że jeden zawodnik może być zgłoszony tylko w jednej drużynie.

 • 2. Kapitanowie drużyn są odpowiedzialni za uzgodnienie między sobą terminu rozegrania meczu.
 • a) Preferowanym terminem rozgrywania meczów są czwartki na (lub po) kółku brydżowym. Wtedy w razie wątpliwości obecni będą sędziowie.
 • b) Jeśli mecz między danymi dwoma drużynami nie zostanie rozegrany do wyznaczonego terminu, wpisywany jest walkower dla drużyny, przez którą mecz nie został rozegrany. Jeśli zawiniły obie drużyny, obydwie dostają po 0VPów.

 • 3. BLoTKa będzie rozgrywana systemem pucharowym.
 • a) Mecze w grupie trwają 12 rozdań. (W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest, za zgodą obydwu drużyn oraz prowadzących rozegranie meczów na krótszym dystansie - np. 8 rozdań)
 • b) Mecze w fazie pucharowej trwają 16 rozdań. (W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest, za zgodą obydwu drużyn oraz prowadzących rozegranie meczów na krótszym dystansie)

 • 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.