Sporofit Dominujący - Pół żart, pół human

ID KONTRAKT ROZGRYWAJĄCY LEWY WYNIK
1. 3NTx W +1 -
4S N -3 11
2. 4S N +1 10
2S N +2 -
3. 4D W -2 1
3S N +1 -
4. 3H E -3 10
4D S -1 -
5. 3NT W -2 3
3NT E -1 -
6. 5D W -1 12
5D E = -
7. 5D S -1 -
5D S = 12
8. 3D W -2 -
5D E -2 -
WYNIK: 36 - 23
VP: 14.68 — 5.32